Trainiere mit den Besten

Lerne unser Team kennen!

Thomas Mertz

Sifu

Timo Mertz

Tae Kwon Do

Tomas

Wing Chun

Vittoria

Kickboxen

Frederick

Kickboxen

Lisa

Tae Kwon Do

Matilde

Wing Chun

Max

Kickboxen

Florian

Boxen & Kickboxen